App viva88 là ứng dụng của nhà viva88 dùng để cài đặt trên điện thoại. App viva88 có 2 loại là app dành cho điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và IOS(thương Iphone).

Chức năng của App Viva88

Khi sử dụng app thì các tính năng có trong app hoàn toàn giống trên website khi ta dùng trình duyệt. Vậy chức năng chính của app viva88 là thay thế cách vào viva88 bằng trình duyệt kết hợp với link viva88.

Cách tải app Viva88

B1. Đăng nhập vào Viva88 trên điện thoại, ta sẽ nhìn thấy được link tải app ở phía trên cùng màn hình. Click "Tải về ngay"

viva88 app

B2. Tiếp tục lick nút "Tải về ngay"

Tải app viva88 về ngay

B3. Click "Vẫn tải xuống". Và chờ thông báo kết quả "Đã tải xong"

App viva88 - Vẫn tải xuống

Đã tải xong

B4. Trên trình duyệt của điện thoại, tìm mục "Tệp đã tải xuống" và click vào.

Tệp app viva88 đã tải xuống

Tệp viva88 tải xuống thành công

Cách cài đặt Viva88 App

B1. Click 2 lần vào dòng tệp viva88 vừa tải xuống. Click "Cài đặt" và ta sẽ thấy tiến trình đang cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng viva88

Ứng dụng viva88 đang được cài đặt

B2. Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy thông báo bạn có muốn mở ứng dụng hoặc bạn có thể tìm biểu tượng Viva88 trên màn hình điện thoại để khởi động App Viva88.

Giao diện app viva88